Følgende kan leje marinestuen:

Medllemmer af marineforeningen
Medlemmer af venneforeningen
Annoncører til privat el. firmabrug
f.eks: fødseldag, jubilæum el. julefrokost

Fælles lejebetingelser:
Leje af marinestuen skal godkendes af bestyrelsen
At foreningen har mulighed for at stille med det personale der kræves.
På lørdage kan Marinestuen først lejes efter kl. 16.
Der kan ikke lejes til venner, fætre, kusiner el. lign.

Når et medlem af Marineforeningen går fra borde, kan de efterladte låne Marinestuen til et efterfølgende arrangement.

Benyttelse af Marinestuen er vederlagsfrit, og vil være en sidste hilsen fra

Slagelse Marineforening.

Leje af Marinestuen

Leje skema
Fulde navn.
Gade/vej, hus nr., etage, th/tv