Marineforeningen for Slagelse og Omegn

stiftet 1925

Foreningens historie

Den 8. december 1925 var der indkaldt til stiftende møde for Marineforeningen for Slagelse og Omegn, som blev foreningens første navn. Ca. 60 mand var mødt op, og efter et par møder i januar 1926 blev der indkaldt til foreningens første generalforsamling, der fandt sted på hotel Casino den 12. januar 1926. Her valgtes foreningens første bestyrelse, der den 15. januar konstituerede sig, som følger:

Formand: Toldbetjent E. Rosenbye
Næstformand: Snedkermester F. Thomsen
Sekretær: Trafikassistent A.E. Sørensen
Kasserer: Cyklehandler E. Jørgensen

Første virkelige sammenkomst blev afholdt på hotel Casino den 8. februar kl. 19.30 eller som det hed i datidens terminologi kl. 7½ EM.
Ca. 100 personer var fremmødt, og der blev optaget 5 nye medlemmer.
Aftenens program var følgende: Foredrag med ledsagende lysbilleder “Den Danske Flåde”, dernæst fælles kaffebord og efterfølgende bal, hvor ca. 80 personer deltog. Samlet pris kr. 2,50 pr. par.
Gennem årene har foreningen haft til huse forskellige steder i Slagelse. Heraf kan nævnes marinestuerne på hotel Postgården fra maj 1937, hotel Casino fra oktober 1948, lokalet i “Bygningen” fra november 1957, i Løvegade nr. 25 fra februar 1972, på Nytorv nr. 10 fra november 1974 og på Ndr. Stationsvej fra februar 1986. Vort nuværende tilholdssted er i Bredegade nr. 16, hvor marinestuen blev taget i brug i maj 1999.