Årets runde fødselsdage 2022

Vi kipper med flaget
og ønsker tillykke

Henrik Fjordskov

03/01

55 år

Leif G. Oldenburg

13/01

80 år

Frans Thomsen

25/01

85 år

Louise Nielsen

23/02

35 år

Arne V. Thomsen

23/02

80 år

Kai Erik B. Hansen

24/02

95 år

Jørgen O. Hansen

07/03

70 år

Jim Jørgensen

14/03

70 år

Randi Veneziani

17/05

40 år

Poul B Olsen

20/05

75 år

Palle J. Hansen

29/05

85 år

Michael P. Graversen

26/06

65 år

Flemming L. Hansen

28/06

75 år

Mogens J. Jørgensen

04/07

80 år

Klavs G. Flittner

14/07

80 år

Elvin R. M. Jensen

17/07

65 år

Thomas Lindboe

22/08

65 år

Poul K. Thomsen

27/08

75 år

Georg P. Hemmingsen

13/11

75 år

Dan Frost 

22/11

55 år